سود در فارکس

استراتژی برنده بورس

در حقیقت هیچ فرمول ثابتی برای مقدار حدضرر وجود ندارد. درواقع حدضرر یک عامل نسبی و وابسته به زمان است که مستقیما با استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر ارتباط دارد.

کتابخانه دیجیتال پروان

پدیدآور اصلی پالشی، ارسلان. ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1387 موضوع ها استراتژی گشتاور Momentum Strategy / استراتژی مخالف Contrarian Strategy / اثر تقدم و تاخر Lead Lag Effect / مدل عاملی Factor استراتژی برنده بورس Model شماره راهنما ‭44-38699

بررسی استراتژیهای انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پدیدآور اصلی رنجبر بافقی، محمد. ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1385 موضوع ها سبد سهام Stock Portfolio / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / بازار نوظهور Emerging Market / استراتژی فعال Active Strategy / استراتژی گشتاور Momentum Strategy شماره راهنما ‭44-36647

آزمون و تحلیل وجود رفتار گله ای در بین سرمایه گذاران نهادی در بازار سهام ایران Test and Analysis of Herding Behavior between Institutional Investors in Iran استراتژی برنده بورس Stock Market

پدیدآور اصلی رضایی، محمد Rezaei, Mohammad ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1387 موضوع ها رفتار گله ای Herd Behavior / بازار سهام Stock Market / استراتژی گشتاور Momentum Strategy / عمل تقلیدی Imitation / سرمایه گذاران نهادی Institutional Investors شماره راهنما ‭44-39397

بررسی سودآوری استراتژی ممنتوم در بورس سهام کشورهای حاشیه‌ی خلیج استراتژی برنده بورس فارس Studying the Profitability of Momentum Strategy in GCC Stock Markets

پدیدآور اصلی تکلو، مهدی Takalloo, Mahdi ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1394 موضوع ها استراتژی گشتاور Momentum Strategy / تابع بتا Beta Function / سبد مالی برنده Winner Portfolio / سبد مالی بازنده Loser Portfolio / بازدهی گذشته بازار Past Market Return / بازدهی بازار Market Return شماره راهنما ‭44-47279

بررسی استراتژی برنده بورس کارایی استراتژی های بهبودیافته گشتاور در بازار بورس اوراق بهادار تهران Studying Performance of the Enhanced Momentum Strategies in Tehran Stock Exchange

پدیدآور اصلی مشهدی رجب، زهرا Mashhadirajab, Zahra ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1394 موضوع ها استراتژی گشتاور Momentum Strategy / استراتژی مخالف Contrarian Strategy / قیمت Cost / اندازه شرکت Firm Size / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / نوسان رشد درآمد Revenue Growth Volatility / ارزش دفتری به ارزش بازاری Book to Morket Value / وضعیت بازار Market Condition شماره راهنما ‭44-48200

منشأ بازده مازاد استراتژی گشتاوری در بازار سهام تورنتو کانادا از سال 2009 تا سال استراتژی برنده بورس 2015 میلادی The Origin of Excess Return of the Momentum Strategy in the Toronto Stock Exchange over 2009-2015

پدیدآور اصلی آذرمی اجیرلو، بهرنگ Azarmi Ajirlu, Behrang ناشر صنعتی شریف سال انتشار 1395 موضوع ها استراتژی گشتاور Momentum Strategy / مدل سه متغیره فاما و فرنچ Fama and French Three Factor Model / بازار استراتژی برنده بورس سهام Stock Market / بازار سرمایه Capital Market / سبد مالی Portfolio / بازدهی مازاد بر خطرپذیری Excess Return over Risk شماره راهنما ‭44-49312

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا