مقالات آموزش فارکس

نظریه مالی

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی

واکنش ریسک‎پذیری صنعت بانکداری در نظریه مالی نظام اقتصادی به مقررات‌گذاری احتیاطی بر سرمایه با تأکید بر نقش کارایی سرمایه‎گذاری مبتنی بر نظریه سپر سرمایه

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی مؤثر، چارچوب مقرراتی آن نظریه مالی به شمار می‎رود، به‎گونه‎ای که انجام مسئولیت‎های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‎پذیر نیست. هدف اصلی این تحقیق، ارتباط بین مقررات‌گذاری احتیاطی بر سرمایه و ریسک‎پذیری بانک‎ها با نقش تعدیلگری کارایی سرمایه‎گذاری است. جامعه آماری، کلیه بانک‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام تحقیق سال‎های 1391 تا 1397 است. برای رسیدن به این هدف، از اطلاعات بیست بانک استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که با کارایی سرمایه‎گذاری، مقررات احتیاطی، سرمایه بانک‎ها را افزایش و ریسک‎پذیری آنها را کاهش می‌دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک‎ها را از طریق کاهش ریسک‎پذیری و افزایش سرمایه بانک‎ها، افزایش می‎دهد نظریه مالی که نشان می‎دهد اکثر بانک‎های کشور در سال‎های اخیر در راستای نظریه مالی چارچوب‎های نظارتی و مقررات بین‎المللی حرکت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

  • مقررات‎گذاری احتیاطی بر سرمایه
  • ریسک‎پذیری
  • کارایی سرمایه‎گذاری
  • بانک‎ها و مؤسسههای مالی
  • بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله [English]

Effects of prudential regulation on capital on risk-taking due to the moderating role of capital efficiency in banks and financial institutions listed on the Tehran Stock Exchange based on capital Buffer theory

نویسنده [English]

  • Vahid Bekhradi Nasab

Department of Accounting, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده نظریه مالی [English]

The main purpose of this study is the relationship between prudential regulation of capital and banks' risk-taking with the moderating role of investment efficiency. The statistical population is all banks and financial institutions listed نظریه مالی on the Tehran Stock Exchange. The research period includes the years 1391 to 1397. To achieve this goal, data from 20 banks were used. In this study, it has been shown that with investment efficiency, prudential regulations increase banks' capital and reduce نظریه مالی their risk-taking. Prudential regulations also increase the نظریه مالی prudential behavior of banks by reducing risk and increasing the capital of banks, which indicates that most of the country's banks in recent years have moved in line with regulatory frameworks and international regulations.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا